Praktijkinformatie

Complaint procedure

Are you not satisfied with the care provided by our practice and would you like to express this?

To do our work properly it is important that you trust us and that you feel free to share your opinion with us.
In case you have not been satisfied with a contact with our practice please let us know so we can discuss this with you and learn from it.

Testimonial for medical indication

A testimonial for medical indication is a written statement by a general practicioner, in which an on medical data based impression concerning the patient and his or her health is given with another purpose than treatment.

The KNMG recommends treating general practicioners not to give a testimonial for medical indication concerning one's own patients. However a treating general practicioner can provide, with permission of the patient, factual medical information.

Klachtenprocedure

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het medisch handelen van, of bejegening door, uw huisarts of een medewerker van de huisartsenpraktijk of de organisatie binnen de huisartsenpraktijk.

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen.

Afgifte medische/geneeskundige verklaring

Een medische/geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.

Artsenfederatie KNMG adviseert behandelend artsen om geen medische/geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.