Praktijkinformatie

Videoconsult

De huisarts of een van de andere medewerkers van de praktijk kan er voor kiezen om contact met u te hebben via een videoconsult. U hoeft dan niet naar de praktijk te komen en wij kunnen u toch zien

Om gebruik te maken van het videoconsult heeft u het volgende nodig:

Medical Intern: Sasha Rowling

Starting from 17 February until 27 March, Sacha Rowling will follow her medical-internship with us. This means that she can be present during office consultation or that you as a patient will first be seen by her and then by the doctor. 

picture of Sacha Rowling

We will always ask you if you agree and hope that you feel free to state if you would prefer to speak to your doctor alone.

Co-assistent

Van 17 februari tot en met 27 maart zal Sacha Rowling haar coschap volgen bij ons. Dit betekent dat zij aanwezig kan zijn tijdens het spreekuur of dat u als patiënt eerst door haar gezien wordt en vervolgens door de huisarts.

Sacha Rowling

Complaint procedure

Are you not satisfied with the care provided by our practice and would you like to express this?

To do our work properly it is important that you trust us and that you feel free to share your opinion with us.
In case you have not been satisfied with a contact with our practice please let us know so we can discuss this with you and learn from it.

Testimonial for medical indication

A testimonial for medical indication is a written statement by a general practicioner, in which an on medical data based impression concerning the patient and his or her health is given with another purpose than treatment.

The KNMG recommends treating general practicioners not to give a testimonial for medical indication concerning one's own patients. However a treating general practicioner can provide, with permission of the patient, factual medical information.

Klachtenprocedure

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het medisch handelen van, of bejegening door, uw huisarts of een medewerker van de huisartsenpraktijk of de organisatie binnen de huisartsenpraktijk.

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen.

Afgifte medische verklaring

Een medische/geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.

Artsenfederatie KNMG adviseert behandelend artsen om geen medische/geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.