COVID-19 Update

Testbeleid

Vanaf 1 juni 2020 moet iedereen in heel Nederland met klachten passend bij Corona thuisblijven. Iedereen met klachten kan zich laten testen. Zie de instructies van Rijksoverheid.nl. Bel voor een afspraak met 0800-1202 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar).

Bekijk de video ‘Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus’ op YouTube.
Bron: Rijksoverheid

Gewijzigd advies bij negatieve testuitslag

Het RIVM heeft het beleid aangepast voor mensen die getest zijn en een negatieve testuitslag hebben, dus niet besmet zijn. Bij een negatieve testuitslag, hoeft de persoon met klachten niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook mag iedereen in het huishouden van die persoon weer doen wat ze normaal ook zouden doen.

Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet de persoon thuisblijven en zich opnieuw laten testen. Dit kan dan weer via het landelijke afsprakennummer (0800-1202). Als iemand zich ernstig ziek voelt, moet hij direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost.

Dit is verwerkt in de COVID-19-richtlijn van het RIVM

RIVM past advies neusverkouden kinderen 0-4 aan

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-besmetting of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID. Ditzelfde geldt voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school.

Bij het RIVM leest u daar meer over. 

Afspraken maken huisarts

Langzaamaan gaan wij onze werkzaamheden in de praktijk weer meer uitbreiden. Waar dat kan zullen wij vragen telefonisch afhandelen of middels e-mailconsulten of video-consulten. Wij zullen de controles van patiënten met Diabetes, COPD en/of Hart en Vaatzieken weer oppakken. 

Blijvend dienen wij rekening te houden met een minimum afstand onderling van 1.5 meter. Wilt u dus op de afgesproken tijd komen, niet te laat en ook niet te vroeg. Kom het liefste alleen en kom ook alleen als uw toestand dit toelaat.

Houd rekening in de wachtkamer met elkaar en de afstand tussen elkaar.

Indien u toch luchtwegklachten en/of koorts en/of buikklachten ontwikkelt, wilt u dan eerst bellen om te zien of u wel naar de praktijk mag komen?